[size=14]Các câu hỏi trong bài thi đại học tiếng Anh chủ yếu trắc nghiệm khả năng về ngữ pháp và cách dùng tiếng Anh, kể cả phần viết và đọc hiểu.