Miễn phí cài đặt, chi phí duy trì cực rẻ, chỉ từ 6.700 vnđ/người dùng/tháng